Algemene voorwaarden fysiotherapie J.N. Veen

 1. Als u een afspraak maakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling, dan zal tijdens het eerste consult de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. De intake zal 20-30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Indien je ook behandeld wilt worden geldt dit als een dubbel consult (intake en behandeling). Een behandeling zal tevens tussen de 20-30 minuten in beslag nemen. 
 2. Graag een geldig legitimatiebewijs meenemen bij het eerste bezoek.
 3. Cliënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.
 4. Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars (met uitzondering van een aantal chronische indicaties). Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen. Als u over deze limiet komt, moet u de overige behandelingen zelf betalen. Fysiotherapie J.N. Veen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden. Fysiotherapie J.N. Veen heeft contracten met alle zorgverzekeraars. 
 5. Wij stellen het op prijs als u tijdens de behandeling geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon. Gaarne uw telefoon op ‘stil’ zetten.
 6. U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft.
 7. Voor openingstijden en ons telefoonnummer kijk hier. Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.
 8. Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch regelen (0598 624 367), per e-mail (info@janveen.nl) of hier.
 9. Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
 10. Bij het oefenen in de trainingszaal graag (sport) schoeisel gebruiken die u niet buiten gebruikt. Een handdoek is verplicht bij het gebruik maken van de oefenruimte. Tevens vragen wij u de oefentoestellen schoon te maken na gebruik.
 11. In de praktijk geldt een algeheel rookverbod.
 12. Als de behandeling is gestopt, krijgt u een vragenlijst van QDNA over onze dienstverlening. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn bedoeld om onze zorg en dienstverlening te verbeteren. Wilt u liever niet meedoen? Geef dat bij ons aan, dan ontvangt u de vragenlijst niet.
 13. Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houden we een registratie van uw medische en administratieve gegevens bij. Op deze registratie is de Wet AVG en de wet WGBO van toepassing.
 14. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Fysiotherapie J.N. Veen incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.
 15. Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de AVG.
 16. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken bij uw fysiotherapeut.