Wat is claudicatio intermittens?

Etalagebenen is een aandoening aan de slagaders in de benen. Bij iemand met etalagebenen worden de benen tijdens het lopen stram of pijnlijk, waardoor je telkens even stil moet blijven staan. Soms gaat het gepaard met kramp. Na een korte pauze trekt de pijn weg en kan u weer verder lopen, maar na een stuk wandelen komt de pijn weer op. De naam etalagebenen komt van het lopen van etalage naar etalage om zodoende uit te kunnen rusten.

Wat doen wij?

De fysiotherapeut bespreekt me u welke impact de klachten hebben op uw dagelijkse leven. Om het goed inzichtelijk te krijgen wordt er ook gebruik gemaakt van enkele vragenlijsten. Na het afnemen van deze vragenlijsten wordt er een test afgenomen op de loopband. Bij deze test wordt uw maximale loopafstand gemeten evenals uw conditie. Deze test wordt later in het behandeltraject herhaalt. De testen worden dan met elkaar vergeleken om het effect van de behandeling te bepalen.

In samenspraak met de fysiotherapeut wordt dan een persoonlijk trainingsschema opgesteld. Het trainingsschema heeft, naast het lopen, ook nog andere onderdelen zoals; spierversterkende oefeningen, fietsen en uitleg over het looppatroon.

Naast deze fysieke aspecten is ook het aannemen van een gezondere leefstijl erg belangrijk. Het aanpassen van de leefstijl in combinatie met de oefentherapie zorgt voor behoud van behaalde resultaten.

Heb ik recht op deze behandeling?

Is er bij u de diagnose claudicatio intermitens, PAV (perifeer arterieel vaatlijden) of etalagebenen vastgesteld? Dan kunt u bij ons terecht voor fysiotherapie behandelingen welke worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het is wetenschappelijk aangetoond dat fysiotherapie helpt bij deze klachten. Dit is ook waarom de vergoeding hiervoor weer in de basisverzekering zit.